OGA | DEĞERLEME

Şirketimiz tarafından profesyonel şekilde verilen Gayrimenkul Değerleme hizmetlerinde (Gayrimenkul ekspertiz hizmetleri) Uluslararası değerleme standartları ve mevcut yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Gayrimenkul değerleme raporları (Gayrimenkul ekspertiz raporları) şirketimiz bünyesinde ki SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından bilimsel, güvenilir, bağımsız ve objektif bir şekilde hazırlanmaktadır. Gayrimenkul Değerleme hizmetlerinde IVS International Valuation Standards (Uluslararası Değerleme Standartları) ve EVS European Valuation Standards (Avrupa Değerleme Standartları) kriterlerine uyulmaktadır.

Türkiye genelinde gayrimenkullere yönelik tüm ihtiyaç konuları dahilinde, Gayrimenkul değerleme (Gayrimenkul ekspertiz) raporları ve Kira değer tespiti raporları hazırlanmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Değerleme Departmanı; SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı kadrosu ile geniş kapsamda gayrimenkul değerleme & gayrimenkul ekspertiz hizmetleri sunmak için yapılandırılmıştır.

DETAYLI BİLGİ

OGA | DANIŞMANLIK

Gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı, Ticari gayrimenkul danışmanlığı, Tapu İşlemleri, Gayrimenkul geliştirme danışmanlığı, Kentsel dönüşüm danışmanlığı, İmar barışı danışmanlığı, Gayrimenkul ve İmar hukuku danışmanlığı, Kamulaştırma danışmanlığı, Gayrimenkul yatırımlarının risk analizi tespiti ve denetlemesi, Gayrimenkullerin banka kredisine uygunluk tespit ve denetlemeleri, Yabancılar için vatandaşlık işlemleri, Vatandaşlık başvurusu, Vatandaşlık başvuru süreçleri yönetimi, Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri gibi tüm alanlar için ihtiyaç duyulan kurumsal danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Danışmanlık Departmanı; SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, Tapu uzmanı, Mimar, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Avukat kadrosu ile geniş kapsamda kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmak için yapılandırılmıştır.

DETAYLI BİLGİ

OGA | İMAR BARIŞI

İmar barışı kapsamında ihtiyaç duyulan tüm konular için şirketimiz tarafindan Türkiye genelinde kurumsal imar barışı danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Yapı kayıt belgesi basvurusu için son gün 15.06.2019 ‘dur.

Şirketimiz bünyesinde oluşturulan İmar Barışı Departmanı; Mimar kadrosu ile geniş kapsamda İmar barışı danışmanlık hizmetleri sunmak için yapılandırılmıştır.

DETAYLI BİLGİ

OGA | HUKUK

Gayrimenkul hukuku, İmar hukuku, İnşaat hukuku ve Vatandaşlık işlemleri alanlarına yönelik Avukatlık hizmetleri, Dava takibi, Hukuki araştırma, Hukuki danışmanlık, Sözleşme yönetimi, Tapu işlemleri, İmar İşlemleri, Kiralama işlemleri, İpotek işlemleri, Bilirkişilik, Gayrimenkul mevzuatı danışmanlığı, Mahkeme dava dosyaları için teknik destek, Yabancılar için vatandaşlık işlemleri, Vatandaşlık başvurusu, Vatandaşlık başvuru süreçleri yönetimi, Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri gibi kapsamlı hukuk hizmetleri sunulmaktadır.

OGA Kurumsal Hukuk Departmanı; Uzman Avukat kadrosu ile Gayrimenkul hukuku, İmar hukuku, İnşaat hukuku ve Vatandaşlık işlemleri alanlarında kapsamlı şekilde hukuk hizmetleri sunmak için yapılandırılmıştır.

DETAYLI BİLGİ

OGA | PROJE

Gayrimenkul ve Yatırım Projelerine yönelik proje değerleme, proje geliştirme, proje yönetimi, franchise&bayilik geliştirme, mimari konsept projelendirme ve proje danışmanlık gibi bütünleşik kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.

Proje çalışmalarına değerleme, geliştirme, yönetim, hukuk, finans, planlama, mimarlık ve mühendislik gibi uzmanlıklardan edinilen tecrübeler bütünleşik olarak yansıtılmaktadır.

OGA Kurumsal Proje Departmanı; Gayrimenkul ve yatırım projelerini geliştirmek, alınan riski en aza indirmek ve geniş kapsamda danışmanlık hizmetleri sunmak için yapılandırılmıştır.

DETAYLI BİLGİ

OGA | DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm projeleri için sürecin tüm adımlarına ilişkin tekil ya da paket halinde kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Değerleme, geliştirme, yönetim, hukuk, finans, planlama, mimarlık, mühendislik gibi farklı disiplinler bu çalışmalarda sentezlendirilmektedir.

Bina bazlı kentsel dönüşüm, Proje bazlı kentsel dönüşüm, Kentsel dönüşüm yönetim ve danışmanlığı bu hizmet kapsamı içerisinde yer alan çalışmalardır.

OGA Kurumsal Dönüşüm Departmanı; Teknik alt yapıya sahip, bilgili, donanımlı ve tecrübeli Kentsel dönüşüm uzmanı kadrosu ile Kentsel dönüşüm projeleri geliştirme, Kentsel dönüşüm için gayrimenkul değerleme, Parsel ve imar analizleri, Eski Bina ve Yeni İnşaat analizleri, Mülk sahibi haklarının ve paylarının tespiti, Arsa sahipleri ile Müteahhitlik firmaları arasında problemleri giderme ve uzlaşı sağlama, Hukuki işlem ve konular, Protokol ve sözleşme yönetimi, Yeni inşaat şerefiyelendirme, Yeni inşaat kontrol ve denetimi, Kat mülkiyetli tapuların alınması ve diğer tüm süreçlere ilişkin geniş kapsamda kentsel dönüşüm danışmanlık ve yönetim hizmetleri sunmak için yapılandırılmıştır.

DETAYLI BİLGİ

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

En kısa süre içerisinde mesajınıza yanıt verilecektir.

Gönderiliyor

©2021 OGA Kurumsal Taşınmaz Değerleme Proje Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?