Tüm Türkiye Genelinde SPK Lisanslı Uzman Kadro ile Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Hizmeti

Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Hizmeti

Gayrimenkul Değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Değerleme mesleği, borç verme ve teminat amaçlı gayrimenkuller, kamulaştırma, özelleştirme, uyuşmazlık ve mülkiyet davaları, kentsel dönüşüm, sigorta, vergi, gayrimenkul içerikli finansal varlık ve hakların değerlemesi, proje geliştirme vb. çok geniş ölçekte uygulama alanı bulmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Hizmeti; Tüzel veya özel kişi mülkiyetinde bulunan gayrimenkul/gayrimenkullerin değişik ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla gayrimenkul ve gayrimenkul üzerindeki hak ve mükellefiyetleri konusunda uzman kişilerce çeşitli değerleme yöntemleri kullanılarak belirli bir tarihteki olası değerinin bağımsız ve tarafsız olarak belirlenmesi ve rapor haline getirilmesini kapsayan hizmettir.

Gayrimenkul Alım-Satım işlemlerinde Gayrimenkul değerleme,
Yabancılar için Gayrimenkul değerleme
Yabancılara Gayrimenkul Satışı için Gayrimenkul değerleme,
Yabancıların Gayrimenkul Alımı için Gayrimenkul değerleme,
Türk Vatandaşlığı Başvurusu İşlemleri için Gayrimenkul değerleme,
Ticari Gayrimenkuller için Gayrimenkul değerleme,
Mülk ve Miras Paylaşımları için Gayrimenkul değerleme,
SGK Borç Taksitlendirme ve Yapılandırmaları için Gayrimenkul değerleme,
Vergi Borcu Taksitlendirmesi ve Yapılandırmaları için Gayrimenkul değerleme,
Mahkeme Dava Dosyalarına Teknik Destek için Gayrimenkul değerleme,
Avukatlara Teknik destek için Gayrimenkul değerleme,
Bilirkişilik için Gayrimenkul değerleme,
Konsolosluklar ve Vize işlemleri için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkul Takas İşlemleri için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkullerin Risk Analizi ve Tespiti için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkullerin Krediye Uygunluk Tespiti için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkullerin Kira Değeri Tespiti için Gayrimenkul değerleme,
Kiralama Öncesi Fiziksel Durum Tespitleri için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkullere Yönelik Durum Tespiti ve Görüşü için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkullerin Pazar Değeri ve Satış Kabiliyeti için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkullerin Hukuki, Mali ve Finansal durumları için Gayrimenkul değerleme,
Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesi için Gayrimenkul değerleme,
İhtiyaç Fazlası Olan veya Tasfiye Edilecek Gayrimenkuller için Gayrimenkul değerleme,
Teminatların Değer Tespitleri için Gayrimenkul değerleme,
Bireysel-Ticari Kredilerin İpotek Teminatları için Gayrimenkul değerleme,
Franchise ve Bayilik İşlemleri İpotek Teminatları için Gayrimenkul değerleme,
İpoteklerin Nakde Dönüştürülmesi için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkul Projesi Yatırım Kararları için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkul Projesi Geliştirme Aşamaları için Gayrimenkul değerleme,
Henüz Planlanmamış veya İnşa Aşamasında Olan Gayrimenkul Projeleri için Gayrimenkul değerleme,
Şehircilik, Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm için Gayrimenkul değerleme,
Mülkiyetlerin El Değiştirmesinde Gayrimenkul değerleme,
Kapsamlı ve Nitelikli Gayrimenkuller için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkul Projeleri için Gayrimenkul değerleme,
Eski Eserler için Gayrimenkul değerleme,
Tarımsal Nitelikli Gayrimenkuller için Gayrimenkul değerleme,
Mahkemeler için Gayrimenkul değerleme,
İcra Müdürlükleri için Gayrimenkul değerleme,
Sigorta İşlemleri İçin Gayrimenkul değerleme,
Vergisel İşlemler için Gayrimenkul değerleme,
Bağımsız Denetim için Gayrimenkul değerleme,
Due Diligence (Ayrıntılı Durum Tespiti) için Gayrimenkul değerleme,
Yurtdışı Finansman Temini için Gayrimenkul değerleme,
Kamulaştırma Devletleştirme ve Özelleştirme için Gayrimenkul değerleme,
Şirket Aktifleri ve/veya Portföyleri için Gayrimenkul değerleme,
Şirketlerin Portföylerinde Bulunan Gayrimenkuller ve İdari Takipte Bulunan Gayrimenkul Alacakları için Gayrimenkul değerleme,
Şirketlerin Varlık Hareketleri ve Malvarlığı Tespitleri için Gayrimenkul değerleme,
Şirket Sermaye Artırımları için Gayrimenkul değerleme,
Şirket Birleşmeleri, Devralmaları ve Borç Yapılandırmaları için Gayrimenkul değerleme,
Uluslararası Finansal Muhasebe / Türkiye Muhasebe Standartları için Gayrimenkul değerleme,
Borçların Yeniden Yapılandırılması, Alacak ve Borçların Gayrimenkul Takası Yoluyla Düzenlenmesi için Gayrimenkul değerleme,
İhale-Açık Artırma Baz Değer Analizleri için Gayrimenkul değerleme,
Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydalar (Yap-İşlet-Devret, İntifa Hakkı, Üst Hakkı, Uzun Süreli Kiralama v.b) için Gayrimenkul değerleme,
Diğer Özel Gayrimenkul Değerleme Konuları için Gayrimenkul değerleme,

Konutlar – Villalar – Yalılar – Köşkler – Malikaneler
Arsalar – Araziler
İş Merkezleri – Plazalar – Ofisler – Dükkanlar
Fabrikalar – İmalathane ve Üretim Tesisleri – Çiftlikler
Depolama Alanları – Lojistik Tesisler
Turistik Tesisler – Oteller – Tatil Köyleri – Devre Mülkler
Alışveriş Merkezleri – Çarşılar – Mağazalar
Sağlık Tesisleri – Hastaneler
Eğlence ve Kültürel Tesisler – Sinemalar- Tiyatrolar – Gösteri Merkezleri
Eğitim Tesisleri – Üniversiteler – Okullar – Yurtlar
Tarımsal İşletmeler
Spor Tesisleri ve Kompleksler
Akaryakıt Satış İstasyonları – Dolum Tesisleri – Rafineriler
Temalı Parklar – Otoparklar – Özel Plajlar
Limanlar – Marinalar – Tersaneler
Kongre – Fuar Alanları
Enerji Tesisleri (HES – RES)
Madenler – Kaynaklar
Golf Tesisleri
Teknoparklar
Otoyol Dinlenme Tesisleri
Gemiler – Yatlar – Tekneler
Dini Tesisler
Vakıf Taşınmazları
Eski Eserler
Askeri ve Kamuya ait Özel Mülkler
Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydalar
Gayrimenkul Projeleri
Özel Nitelikli Diğer Taşınmazlar

Gayrimenkul Değerleme

OGA Kurumsal Değerleme Departmanı bünyesinde oluşturulan SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı kadrosu ile Gayrimenkul değerleme hizmeti şirketimiz tarafından Tüm Türkiye genelinde profesyonel olarak Uluslararası değerleme standartları ve mevcut yasal düzenlemelere uygun, bilimsel, güvenilir, bağımsız ve objektif bir şekilde sunulmaktadır.
Değerleme hizmetlerinde IVS International Valuation Standards (Uluslararası Değerleme Standartları) ve EVS European Valuation Standards (Avrupa Değerleme Standartları) kriterlerine uyulmaktadır.

Kira Değer Tespiti

Ticari mülkler için kullanım alanı, kullanım fonksiyonu, iç ve dış fiziksel özellikler, konum, çevre, cephe, tavan yüksekliği, kapasite, ekipman ve teçhizatlar vb diğer önemli unsurlar dikkatle tespit edilerek, mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak kira değeri tespit raporları hazırlanmaktadır.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

En kısa süre içerisinde mesajınıza yanıt verilecektir.

Gönderiliyor

©2021 OGA Kurumsal Taşınmaz Değerleme Proje Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?