Tüm Türkiye Geneline Yaygın Kapsamlı Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm danışmanlığı; gayrimenkul değerleme, gayrimenkul geliştirme, yönetim, hukuk, finans, mimarlık, mühendislik gibi farklı uzmanlıkların birlikte bütünleşik ve verimli olarak çalışmasını gerektirir.

OGA Kurumsal Kentsel Dönüşüm Departmanı; kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek, geniş kapsamda kentsel dönüşüm danışmanlık hizmetleri sunmak için yapılandırılmıştır.

Kentsel Dönüşüm projelerine ilişkin Riskli yapı tespitleri, bölge araştırmaları, proje alanı araştırmaları, proje alanında yer alan gayrimenkullerin mevcut durum tespit ve ölçümleri, hak sahiplerinin tespiti, katılım değer ve oranlarının tespiti, en etkin ve verimli kullanım analizleri, değerleme çalışmaları, proje toplam değer tespiti, genel koordinasyonun sağlanması, teklif analizleri, sözleşme ve teknik şartnamelerin incelenmesi, hakların korunması, sözleşme yönetimi, hak sahipliği görüşmeleri, maliyet analizleri, dağıtım değer ve oranlarının tespiti, proje danışmanlığı, inşaat ilerleme kontrolleri ve teslimat süreçleri gibi geniş bir yelpazede sürecin tüm adımlarına yönelik tekil veya paket halinde kentsel dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

A. Bina Bazlı Kentsel Dönüşüm
B. Proje Bazlı Kentsel Dönüşüm
C. Kentsel Dönüşüm Danışmanlık

A. Bina Bazlı Kentsel Dönüşüm

  • Bina için Malikler ve/veya Müteahhit firma ile ön görüşmelerin yapılması ve genel bilgilendirme.
  • Bina için Deprem Risk Raporunun hazırlanması.
  • Bina Deprem Risk Raporu’nun TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ONAYI.
  • Bina için Ortak Karar Protokolü’nün hazırlanması.
  • Kentsel dönüşüm sürecinde gerekli tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması.
  • Kentsel dönüşüm kanunu çerçevesinde (kira yardımı, kredi) tüm hukuki bilgilendirme ve danışmanlık.
  • Bina yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması öncesi tüm ruhsat projelerinin, metraj, keşif, ihale dosyalarının hazırlanması ve ilgili belediyeden ya da kurumdan inşaat ruhsat – izninizin çıkarılması.
  • Bina Yeniden Yapım ve Güçlendirme Uygulaması sırasında proje müşavirlik, kontrollük hizmetlerinin verilmesi.
  • Bina inşaatı projesine uygun olarak tamamlandıktan sonra Belediyeden, İskânlı Daire Tapularının Çıkarılması ve teslimi

 

B. Proje Bazlı Kentsel Dönüşüm

» Mevcut Durum Değeri Tespiti

Kentsel Dönüşüm Proje alanında yer alan gayrimenkullerin yerinde tespiti ve ölçümü,

Tapu Müdürlüğü ve Belediyede hak sahiplerine yönelik mülkiyet ve yasal durum analizinin yapılması,

Kentsel Dönüşüm Hak Sahiplerinin tespit edilmesi,

Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki hak sahiplerine ait mülklerin değerlemesine yönelik pazar araştırması yapılması,

Uluslararası değerleme standart ve yöntemlerinin kullanarak hak sahiplerinin mülklerinin mevcut durumdaki değerlerinin tespiti.

» En Etkin Ve Verimli Kullanım Analizi

Kentsel Dönüşüm Proje alanında yasal, fiziksel ve finansal açısından gerçekleştirilmesi muhtemel projenin tespitine yönelik En Etkin ve Verimli Kullanım Analizinin yapılması, Proje Geliştirme Süreci Danışmanlığı,

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi sonucuna göre uygulanmasına karar verilen projenin hayata geçirilmesi esnasında proje içerisinde aktif rol alınarak proje konseptinin geliştirilmesi çalışmalarında danışmanlık verilmesi.

» Proje Değerinin Tespiti ve Paylaşım

Nihai hale getirilen Kentsel Dönüşüm projesindeki bağımsız birimlerin fiyatlandırma ve şerefiyelendirme çalışmalarının yapılması ve nihai proje değerinin hesaplanması,

Kentsel Dönüşüm Hak sahipleri ve yatırımcıya ait bağımsız birimlerin paylaşımı konusunda uygun modelin saptanması ve dağıtımın yapılması,

Kentsel Dönüşüm Hak sahiplerinin kendi aralarındaki paylaşımlarına yönelik olarak, mevcut durum değeri de göz alınarak, dağıtım modelinin kurgulanması.

 

C. Kentsel Dönüşüm Danışmanlık

Mülkiyet Haklarının Analizi ve Tespiti Danışmanlığı

Mevcut Durum Analizi Danışmanlığı

Fizibilite Etütleri Danışmanlığı

En etkin ve Verimli Kullanım Danışmanlığı

Proje Şerefiyelendirme ve Fiyat Analiz Danışmanlığı

Toplantı Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı

Anlaşma ve Uzlaşma Danışmanlığı

Hukuki, Mali ve Bilimsel Danışmanlık

Gayrimenkul Mevzuat Danışmanlığı

Sözleşme Danışmanlığı

Proje Yönetim Danışmanlığı

Riskli Yapı Danışmanlığı

Riskli Alanlar Danışmanlığı

Rezerv Yapı Alanları Danışmanlığı

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ

En kısa süre içerisinde mesajınıza yanıt verilecektir.

Gönderiliyor

©2021 OGA Kurumsal Taşınmaz Değerleme Proje Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş.

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?